Voetafdruk en klimaat

Nooit meer schaatsen op natuurijs en tropische regens in de zomer! Dit zou een scenario voor Nederland kunnen zijn. Ons dagelijks leven kan voorgoed veranderen door de invloed van het klimaat. De grote voetafdruk heeft grote gevolgen voor het klimaat.
line
KlimaatveranderingYou Control Climate
Bij ons in Nederland wordt het vooral warmer en natter. In Groenland en Antarctica smelten de ijskappen, waardoor o.a. de ijsbeer niet kan overleven. Maar verreweg de hardste klappen vallen in ontwikkelingslanden in voornamelijk Afrika en Azië. De mensen hier leiden steeds vaker honger als gevolg van de verminderde landbouwproductie door hitte. Wereldwijd leven er honderden miljoenen kwetsbare mensen in deze gevarenzone. Vergeet echter nooit dat hoe groot deze problemen ook zijn, jij altijd iets kunt doen.

line
Heb jij een goed idee voor een beter klimaat? Wil je actie ondernemen? Check dan de tips op deze website of ga naar www.hotinhere.nl.  

line
Sneaker 2Oorzaak klimaatverandering
De belangrijkste oorzaak van de huidige klimaatveranderingen zijn wijzelf. Wij als mensen brengen extra broeikasgassen in de atmosfeer. Door verbranding van brandstoffen voor energie (industrie, verkeer en huishouden). Maar ook door het kappen van bossen, verbouwen van voedsel en veeteelt voor vlees en zuivel. Broeikasgassen vormen een dikke deken om de aarde waardoor de warmte niet kan ontsnappen. Zodoende stijgt de temperatuur op aarde. Dit heet het                                                                                                           broeikaseffect.

line
Wat is klimaat?
Klimaat is het ‘gemiddelde’ weer. Over een periode van tientallen jaren nemen weersdeskundigen op dezelfde plaats op aarde het gemiddelde van temperatuur, vochtigheidsgraad, luchtdruk, wind, bewolking en neerslag. Daarnaast kijken ze naar de dagelijkse en jaarlijkse variaties en hoe vaak extremen voorkomen. Hittegolven en zware regens met wateroverlast bijvoorbeeld. Op deze manier kunnen ze zien hoe het klimaat zich over een langere periode ontwikkelt. Het klimaat lijkt vrij stabiel. Toch verandert het klimaat voortdurend.