Nederlanders willen actie!


ExpertsHet overgrote deel van de Nederlanders wil simpele stappen zetten om uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan, als hen maar wordt verteld hoe dat kan of als ze daarmee geld kunnen besparen. Daarnaast vindt de helft van de Nederlanders dat er dringend actie moet worden ondernomen om klimaatverandering tegen te gaan. Dit blijkt uit de resultaten van een onderzoek van Microsoft en hetkanWel.nl op MSN.nl, ter gelegenheid van de klimaatcampagne 10:10, een wereldwijd initiatief om ons energieverbruik met 10% te verminderen. Aan het online onderzoek namen 2709 mensen deel.

  1. No comments yet.
(will not be published)

  1. No trackbacks yet.